Διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο Λογισμικό και εμπειρία 28 ετών στην εκπόνηση Μελετών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων πραγματοποιούμε με ευθύνη και αξιοπιστία:

 • Βυθομετρήσεις με αυτοματοποιημένο εξοπλισμό σάρωσης και μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων θαλάσσιου πυθμένα, πυθμένα ποταμών (3D models)

3D Landscape Modeling

 • Μετρήσεις  για παρακολούθηση μικρομετακινήσεων (για προστασία τής δομικής ακεραιότηταςκαι λειτουργικότητας των κατασκευών) και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων (3D models) μεγάλης ακρίβειας, σε σημαντικά Τεχνικά Έργα (γέφυρες, φράγματα κλπ) και κτίρια-κατασκευές υψηλής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας
 • Τοπογραφικές Μελέτες Καθορισμού γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας, καθορισμός γραμμών πλημμύρας ποταμών

Επιπροσθέτως, προσφέρουμε σύγχρονες υπηρεσίες Τοπογραφικών – Φωτογραμμετρικών εφαρμογών μέσω τής χρήσης καινοτόμου εξοπλισμού:

 • Hardware (Σύστημα ρομποτικού μη επανδρωμένου εναερίου οχήματος με σταθμό επίγειου ελέγχου: UAV – Οktokopter Drone, GNSS τριπλής συχνότητας για σύνδεση με ΕΓΣΑ87)
 • Software (Photomodeler, κλπ)

Ενδεικτικές  εφαρμογές με την χρήση UAV:

 • Λεπτομερής και τεκμηριωμένη (μέσω Ορθοφωτοχάρτη),  τρισδιάστατη αποτύπωση ιδιοκτησιών, σχεδιασμός  Τοπογραφικού Διαγράμματος σύμφωνου με προδιαγραφές.
 • Δημιουργία Ορθοφωτοχάρτη περιοχής εντεταγμένου σέ ΕΓΣΑ87, κατάλληλου για πράξεις χαρακτηρισμού (δασαρχείο).
 • Μοντελοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων – κτιρίων, γεφυρών, εκκλησιών
 • Κατασκευή ψηφιακού μοντέλου απρόσιτων περιοχών (πρανών – κατολισθήσεων)
 • Λεπτομερής αποτύπωση και τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 • Αποτύπωση ακτογραμμής, Αιγιαλού και Παραλίας
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση λατομείων
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση ρεμάτων, για ταχεία εκπόνηση υδραυλικής μελέτης απαραίτητης για την οριοθέτησήτους
 • Καταγραφή ζημιών από σεισμούς – κατολισθήσεις (φυσικές καταστροφές)  σε δυσπρόσιτα σημεία, με μεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια (κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους περιοχής κατολίσθησης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα έλεγχος ευστάθειας των πρανών, και να μπορέσουν να δρομολογηθούν ταχύτατα οι ενέργειες αποκατάστασης)
 • Εργασίες εργοταξίων: υπολογισμοί όγκων επιχώσεων / ορυγμάτων