Τρισδιάστατη απεικόνιση γεωμορφολογίας υψηλής ευκρίνειας

3D Landscape Modeling

Εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες καταγραφής γεωμορφολογίας με τη χρήση επαγγελματικών drones με κάμερα υψηλής ευκρίνειας, που έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία μας.

fb: Aquaterra

www.aquaterra.gr

FB Tags :