Η εταιρεία Aquaterra είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία και μία από τις λίγες στην Ευρώπη, που μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζειΗπια Έργα Προστασίας των Ακτών από την Διάβρωση, όπως προτείνουν όλοι οι αρμόδιοι Διεθνείς Φορείς και Οργανισμοί.

 

Μέθοδοι Προστασίας Ακτών

Η εξειδίκευσή μας

Ήπιες Μέθοδοι: Πρόκειται για Μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη την λειτουργία και εξέλιξη την φυσικών διεργασιών στην Παράκτια Ζώνη, στοχεύοντας στην αναίρεση των παραγόντων που προκαλούν την Διάβρωση με τρόπο Περιβαλλοντικά παραδεκτό. Δεν συνιστούν υδροφράκτες και συνήθως είναι αθέατα από τους χρήστες της Ακτής κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους. Σταδιακά, συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας της Ακτής σε ότι αφορά το ετήσιο ισοζύγιο των παράκτιων ιζημάτων.

Πριν την παρέμβαση

Μετά την παρέμβαση

Μετά την Ηπια παρέμβαση στο Οίτυλο Λακωνίας, το πλάτος της ακτής αυξήθηκε κατά 10 τουλάχιστον μέτρα.

 

Παραδοσιακές Μέθοδοι

Σκληρές Μέθοδοι: Μέθοδοι που σχεδιάζονται να αντιστέκονται στην κυματική δράση, εμποδίζουν την δίαιτα των παράκτιων ιζημάτων και λειτουργούν ως υδροφράκτες. Πρόκειται συνήθως για τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας με λειτουργία ασύμβατη ως προς τις φυσικές διεργασίες της Παράκτιας Ζώνης.

1. Μελέτη Έργων Προστασίας Ακτής

Ακτομηχανική μελέτη
Η ακτομηχανική μελέτη εκπονείται από την Aquaterra με την χρήση Υπολογιστικών Μεθόδων (Εφαρμογή Aκτoμηχανικών μοντέλων). Λαμβάνονται δεδομένα της Ακτής Μελέτης με όργανα υψηλής ακρίβειας σε ότι αφορά την βυθομετρία του θαλάσσιου πυθμένα.

Η εταιρεία μας διαθέτει Υπολογιστικό σύστημα μεγάλης δυναμικότητας (Workstation), εξειδικευμένο Λογισμικό (Parallel Software Code) και μεταφραστές με δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας (Parallel Processing Compilers) προκειμένου να είναι εφικτή η εξειδικευμένη Ακτομηχανική Ανάλυση επίλυσης της ροής στην Ακτή μελέτης και τους υπολογισμούς βελτιστοποίησης του σχεδιασμού των έργων Προστασίας από την Διάβρωση.

Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
O σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων Προστασίας από την Διάβρωση βελτιστοποιείται κατά την εκπόνηση Υδροδυναμικής Ανάλυσης με την εφαρμογή αριθμητικών Μεθόδων, από όπου προκύπτει η τελική γεωμετρία και η διαστασιολόγηση των έργων σε κάθε Ακτή.

2. Κατασκευή έργων Προστασίας Ακτών
Το έργο Προστασίας συνίσταται σε μία τεχνική διάταξη πυθμενικών προβόλων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου (γεωμετρία και διαστασιολόγηση) καθορίζονται από την Οριστική Μελέτη των έργων που εκπονείται από την εταιρεία μας.
Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται βαρέου τύπου μηχανήματα, δεν απαιτούνται εκσκαφές και αναμόχλευση των υλικών του θαλάσσιου πυθμένα.
Τα έργα σχεδιάζονται με διπλάσιο Συντελεστή Ασφάλειας (FS) σε σύγκριση με οποιοδήποτε συμβατικό έργο Προστασίας Ακτής (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών Λιμενικών έργων). Η υλοποίηση των Έργων πραγματοποιείται από εξειδικευμένα Συνεργεία.

Κατασκευασμένα Έργα Προστασίας Ακτών από Διάβρωση σε Ελληνικές Ακτές:
– Ακτή Θεολόγου Ρόδου (1994)
– Ακτή Γέρα Μυτιλήνης, Λέσβος (1996)
– Ακτή Κάτω Λουτρού Κορινθίας (2004)
– Ακτή Alexandra Beach, Ποτός Θάσου (2007)
– Ακτή Οιτύλου Λακωνίας (Ξενοδοχείο Οίτυλο, 2006)