1.Κείμενο Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Ακτές (European Code of Conduct for Coastal Zones)

2.Κείμενο Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

3. Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Οι παράκτιες περιοχές και οι φυσικοί πόροι της Μεσογείου αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές προκλήσεις λόγω της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης, της υπεραλίευσης, της ρύπανσης από χερσαίες πηγές κλπ.

Το Πρωτόκολλοτης Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου (ICZM)υιοθετήθηκε το 2008 και αποτελεί ένα μοναδικό νομικό όργανο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Το επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 λίγο πριν την Ημέρα Μεσογειακών Ακτών, που γιορτάζεται στις 25 Σεπτεμβρίου και έχει τεθεί σε ισχύ. Με την επικύρωση το Πρωτόκολλο ICZM έγινε μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και έχει δεσμευτική ισχύ για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βασικό σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών της Μεσογείου, το Πρωτόκολλο είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών καθώς διασφαλίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και το περιβάλλον.